Wald XXXI

2015
Farblithographie
Auflage: 2
60×33 cm

Kategorie: